Pravidla

PRAVIDLA FUTBOLINU – ZÁKLADNÍ

 

1) Zápas

Hraje se na dva vítězné legy, leg končí dovršením sedmého gólu a stačí vyhrát o jeden gól. Kromě zápasu 1 na 1 zde se hraje o dva míčky(7:5,8:6,9:7)

 

2) Rozestavení hráčů

Pokud se hráči nemohou domluvit, na které straně stolu budou zápas začínat, rozhodne se losem, respektive hozením mince. Hráči se mohou během hry libovolně měnit (obrana - útok), nesmí je však střídat třetí hráč. Po každém legu si týmy vymění strany.

 

3) Vhazování

První vhazování na úvod každého legu se vhazuje do středu hřiště, každé další pak za střední řadu toho týmu, který obdržel gól - má právo prvního doteku (NUTNÁ PŘIHRÁVKA). Pokud míč ze hřiště vypadne, vhazuje se na střed stolu. Pouze při odkopu brankářem, kdy míček opustí stůl  bez jeho doteku, se vhazuje za záložníky protihráče. Pokud míček letí vzduchem, není možno je srazit rukou zpět do hry. Opakované vhazování lze jen po domluvě všech hráčů u stolu. Při porušení pravidla vhazuje soupeř za vlastní zálohou.

 

4) Zastavení míčku ve hře

V případě tzv. mrtvého míče (míč se nepohybuje a nedosáhne na něj žádný z hráčů) se rozehrává na středovou desku stolu.

 

5) Gól

Pokud míček v brance nezůstane, gól neplatí. gól z první taktéž neplatí.

 

6) Upozornění

Během hry je zakázáno kouřit, odkládat nápoje na hracích stolech a telefonovat.

Mezi jednotlivými legy je zakázáno odcházet od hracího stolu.

Přihlížející hráči nesmí hráčům bránit ani je jinak omezovat v pohybu u stolu.

Povzbuzování týmů je dovoleno, avšak napadání nebo jakékoliv jiné urážení protivníka je zakázáno!

 

Připomínky a novinky:

Hostování se ukončuje na konci sezony

Při kontumaci se odečtou 3 body. Tým, který byl připraven zápas odehrát, získává 3 body 14:0.

Po vhazování NUTNÁ PŘIHRÁVKA (pokud se míč dotkne pouze mantinelu stolu, gól neplatí).

 

 

LIGOVÁ PRAVIDLA PRO III. ROČNÍK LIGOVÉ SOUTĚŽE VE FUTBOLINU

HERNÍ MÍSTO

Hraje se na registrovaných stolech firmy Revolta Futbolin, které jsou schválené jako registrované hrací místo ligové soutěže. Hrací stoly musí odpovídat určitým technickým předpisům. Tyto stoly jsou označeny speciální etiketou. Kapitán týmu, nebo jakýkoli registrovaný člen, může zažádat o výpis všech registrovaných hracích míst v kraji.

 

REGISTRACE

Ligovou soutěž ve futbolinu mohou hrát pouze registrované týmy s registrovanými členy ligové soutěže. Týmy, které se chtějí přihlásit do ligové soutěže, musí včas podat přihlášku do soutěže a uhradit poplatky spojené s registrací týmu a členů týmu. Dále si musí zvolit své hrací místo, ve kterém je označený stůl pro ligovou soutěž etiketou. Další informace, jak a kdy se zaregistrovat do ligy, dostanete po kontaktu ligového administrátora. Informace:704476841 nebo na www.revoltafutbolin.cz

TÝMY

Pro založení týmu potřebujete minimálně čtyři hráče, maximálně však devět hráčů a platně se zaregistrovat.

 

ROZDĚLENÍ LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ

Minimálním počtem týmů v jakékoli úrovni ligové soutěže je osm. Maximálním počtem týmů je dvanáct. Týmy hrají systémem každý s každým a to jednou na domácím herním místě a jednou jako hosté

POPLATKY

Poplatky používané za startovné v turnajích nebo ligové soutěži pořádané organizací jsou používané pro vnitřní účely a pro náklady na pořádání soutěží (finanční odměny, poháry …).

Základní poplatky:
 • Tým je povinen před zahájením sezóny zaplatit registrační poplatek 400 Kč.
 • Každý hráč týmu je povinen zaplatit registrační poplatek 50 Kč a přidat svojí maximálně dva roky starou   fotografii pro zhotovení ligového průkazu.

TERMÍNY UTKÁNÍ

Termíny utkání a pořadí utkání určuje pořadatel a to na celou sezónu dopředu. Každý registrovaný tým obdrží rozpis všech utkání. Tento rozpis obsahuje informace o tom, s kým a do kdy musí být odehrány jednotlivé utkání. Tento rozpis se musí časově dodržovat. Naplánované utkání se musí odehrát nejpozději do data uvedeného na rozpise, nejdříve však sedm dní před uvedeným datem. Kapitán domácího týmu je povinen kontaktovat kapitána týmu hostů a domluvit se na přesném termínu utkání. Pokud se nemůže kapitán domácího týmu dovolat kapitánu týmu hostů je možnost kontaktovat předsedu týmu.pokud i tato možnost selže potom kotaktujte ligového adminstrátora. Termín odehrání utkání lze odložit pouze ze závažných důvodů a musí být oznámeny lig. administrátorovi nejpozději pět dní před termínem utkání uvedeným v rozpise. Ten posoudí vážnost situace a zadá pozdější termín pro odehrání tohoto zápasu.

POVINNOSTI TÝMŮ

Povinností domácího týmu, je zajistit a připravit podmínky pro odehrání utkání (volný herní stůl, rezervace pro hostující tým). Další povinností a zároveň předpokladem je dostavit se na utkání včas. To znamená minimálně deset minut před domluveným začátkem utkání.

POVINNOSTI KAPITÁNŮ

Kapitán má právo jako jediný z týmu projednávat jakékoli neshody při utkání s kapitánem soupeřů.Kapitáni mají povinnost si navzájem předložit ke kontrole zápis o utkání. Kapitán domácího týmu má povinnost odeslat kopii výsledku zápisu utkání nejpozději do pěti dnů od stanoveného termínu pro odehrání utkání (pokud se tak nestane, může nastat kontumace onoho utkání v neprospěch domácího týmu). Kapitáni mají povinnost dohlížet na regulérnost hry. Kapitán zodpovídá za ukázněné chování svých hráčů a fanoušků svého týmu. Pokud se nemůže kapitán dostavit k utkání, má povinnost informovat svého zástupce(předsedu týmu)

POVINNOSTI HRÁČŮ

Hráči (včetně kapitána) mají povinnost na vyžádání kapitána soupeřů předložit platný registrační ligový průkaz. Hráči mají povinnost chovat se ukázněně a nevyvolávat zbytečné spory s protihráči. Hráči nesmějí během hry (kolem stolu) kouřit a telefonovat. Hráči nesmějí pokládat jakékoli předměty na herní stůl (ani pivo)! Další povinnosti hráčů vyplývají z ostatních bodů pravidel.

NASAZOVÁNÍ HRÁČŮ A STŘÍDÁNÍ

Ligovou soutěž týmů mohou hrát pouze registrovaní hráči příslušného týmu. Tyto hráče nasazuje kapitán po domluvě s týmem. Hráč, který je nasazen (hráč X), může být v průběhu utkání vystřídán hráčem střídajícím (hráč Y). Po tomto střídání již nasazený hráč (hráč X) nesmí být znovu vystřídán,kromě poslední hry utkání. Nově nasazený hráč (hráč Y) však může být znovu vystřídán. Pouze při hře čtyři proti čtyřem je pravidlo o střídání neplatné – to znamená, že se hry může zúčastnit jakýkoli registrovaný hráč příslušného týmu. Střídat se může pouze po odehrání šestého a jedenáctého zápasu. Střídání označit v zápise o utkání písmenem „S“. Při střídání je nutno dodržet označení hráče.

STYL A PRŮBĚH UTKÁNÍ

Minimálním počtem hráčů pro odehrání zápasu jsou čtyři platně registrovaní ligoví hráči onoho týmu. Před začátkem utkání mají týmy deset minut času na přípravu a zapsání do zápisu o utkání. Utkání je zahájené ve chvíli, kdy je podán první míč na hrací plochu. Utkání obsahuje čtrnáct zápasů, které se odehrají podle určeného klíče a zápasy se mezi sebou nesmí prohazovat. Před startem každé části utkání, si kapitáni předloží zápis o nasazení na další část zápasu (1-6, 7-10, 11-14). Každý zápas se hraje na dva vítězné legy (2:0, 2:1, 0:2, 1:2) do sedmi gólů (minimální rozdíl výsledných gólů v legu je 1),kromě hry 1 na 1 se hraje na 1 vítězné utkání o 2 goly(7:5,8:6,9:7) Před začátkem každého zápasu je povoleno krátké rozehrání, přesněji řečeno jedním, nebo dvěma míčky, ale to záleží jen na domluvě samotných hráčů. Každý zápas začíná podáním rukou a následným losem mincí. Vítěz losu si vybírá buď stranu nebo právo prvního vhozu. Vhozy platí střídavě tým domácích a tým hostů. Hráč, který hrál první dvouhru, nesmí nastoupit do dvouhry druhé. Každý hráč je označen (domácí A-D, hosté 1-4).

 

Průběh utkání:

 • AB – 12
 • CD – 34
 • jeden proti jednomu
 • BC – 23
 • DA – 41
 • jeden proti jednomu

 

možnost střídání a provedení zápisu

 • čtyři proti čtyřem
 • AB – 42
 • CD – 13
 • jeden proti jednomu

 

možnost střídání a provedení zápisu

 • BD – 34
 • AC – 12
 • jeden proti jednomu
 • volné nasazení (možnost hrát v libovolném nasazení s ohledem na pravidla střídání, vždy se hraje dva proti dvěma)

Poznámka :  V Zápasech jeden proti jednomu nesmí nastoupit nasazený hráč dvakrát.

 

 

Ve všech utkáních musí být odehrány všechny zápasy, i když už je jasné konečné vítězství jednoho z týmů. Zápasy se nesmí vzdávat z jiného, než náhlého závažného zdravotního problému a v tomto případě musí být ihned informován příslušný lig. administrátor. Odložení jakékoli části rozehraného utkání je nepřístupná. V případě poruchy hracího zařízení má kapitán domácího týmu povinnost ihned informovat lig. administrátora pro povolení přerušení utkání. Pokud se ho nemůže dovolat, musí ho informovat pomocí SMS zprávy a má právo po domluvě s hostujícím kapitánem buď zápas dohrát na jiném stole, nebo zápas přerušit. O dalším průběhu se musí poradit s lig. administrátorem.

 

ZÁPIS

Zápis o utkání provádějí společně kapitáni obou týmů. Nejprve zapíše kapitán hostů soupisku hráčů ( 1, 2, 3, 4, náhradníci) a zápasy v první části utkání (1-6). Zápasy jeden proti jednomu označí písmenem nasazeného. Totéž provede kapitán domácích. Další části (7-10, 11-14) zapíší stejným způsobem. Střídání označí kapitán před daný zápas písmenem „S“. Na závěr utkání společně provedou zkontrolování výsledků, součet a zapsání bodů. Vše potvrdí svými podpisy. Kapitáni zodpovídají za správné provedení zápisu.(Možnost kontumace zápasů)po ukončení zápasu pošle kapitán domácího týmu sms ligovému administrátorovi o výsledku utkání (zápis utkání poslat oskenovaný na drengubakovazuzana@seznam.cz pro kontrolu).

 

BODOVÁNÍ VÝSLEDKŮ V LIGOVÉ SOUTĚŽI

 • Vítězný výsledek utkání se hodnotí 3 body.
 • Remíza v utkání se hodnotí 1 bodem.
 • Prohra utkání se hodnotí 0 body.
 • V případě kontumace utkání se utkání hodnotí - 3 body.(score 14:0)
 • Vítězem se stává tým, který na konci ligové soutěže vyhraje play off. 

 

V případě, že několik týmů získalo stejný počet bodů, rozhoduje se o jejich pořadí takto:

 1. rozdíl score (počet vyhraných legů mínus prohrané legy)
 2. počet dosažených bodů ze vzájemných utkání

UKONČENÍ SEZÓNY

Po odehrání play off ligové soutěže týmů, budou zhotoveny statistiky a týmy budou  právoplatně odměněny. Tyto odměny budou vyhlášeny v červnu na vyhlášení.

webdesign Hejkalsystem Anawe