Ke stažení

Úvod / La liga / La liga - sever / Ke stažení

http://file:///C:/Users/Uzivatel/Downloads/pravidla16-17.pdf

 

http://file:///C:/Users/Uzivatel/Desktop/pravidla16-17.pdf

 

LA LIGA REVOLTA LIGOVÁ PRAVIDLA PRO 7. ROČNÍK LIGOVÉ SOUTĚŽE VE FUTBOLINU – sezóna 2016/2017

 

HERNÍ MÍSTO

Hraje se na registrovaných stolech firmy BILLARES CORDOBA, které jsou schválené jako registrované hrací místo ligové soutěže. Hrací stoly musí odpovídat určitým technickým předpisům. Tyto stoly jsou označeny speciální etiketou. Kapitán týmu, nebo jakýkoli registrovaný člen, může zažádat o výpis všech registrovaných hracích míst v kraji.

 

REGISTRACE

Ligovou soutěž ve futbolinu mohou hrát pouze registrované týmy s registrovanými členy ligové soutěže. Týmy, které se chtějí přihlásit do ligové soutěže, musí včas podat přihlášku do soutěže a uhradit poplatky spojené s registrací týmu a členů týmu. Dále si musí zvolit své hrací místo, na kterém je etiketou označený stůl pro ligovou soutěž. Další informace, jak a kdy se zaregistrovat do La Ligy, dostanete po kontaktu ligového administrátora pro určitý kraj. Informace: Zuzka: 704476841 nebo na www.revoltafutbolin.cz TÝMY Pro založení týmu potřebujete minimálně čtyři hráče a tým se musí platně zaregistrovat.

 

ROZDĚLENÍ LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ

Minimálním počtem týmů v jakékoli úrovni ligové soutěže je sedm. Maximálním počtem týmů je jedenáct. Týmy hrají systémem každý s každým, a to jednou na domácím herním místě a jednou jako hosté. Nové týmy se zařazují do nejnižší existující úrovně ligové soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo na zařazení nových týmů do příslušné úrovně ligové soutěže. Všechny úrovně ligové soutěže řídí krajští administrátoři. Rozdělení úrovní ligové soutěže: 1. liga 2. liga 3. liga Na konci sezony se pořádá BARÁŽ o postup a udržení v 1. La Lize. Dva poslední týmy z 1. La Ligy sehrají BARÁŽ se dvěma týmy z 2. La Ligy, a to se třetím a čtvrtým týmem. První a druhý tým z 2. laligy postupují přímo. Více viz odstavec BARÁŽ.

 

POPLATKY

Poplatky používané za startovné v turnajích nebo ligové soutěži pořádané organizací jsou používané pro vnitřní účely a pro náklady na pořádání soutěží (finanční odměny, poháry …). Tyto poplatky jsou nevratné. Základní poplatky: - Tým je povinen před zahájením sezony zaplatit registrační poplatek 150Kč/os. Každý nový hráč týmu je povinen zaplatit registrační poplatek 100 Kč a přidat svoji maximálně dva roky starou fotografii pro zhotovení ligového průkazu.

 

TERMÍNY UTKÁNÍ

Termíny utkání a pořadí utkání určuje pořadatel, a to na celou sezonu dopředu. Každý registrovaný tým obdrží rozpis všech utkání. Tento rozpis obsahuje informace s kým a do kdy musí být odehrány jednotlivá utkání. Tento rozpis se musí časově dodržovat. Naplánované utkání se musí odehrát nejpozději do data uvedeného na rozpisu, nejdříve však sedm dní před uvedeným datem. Kapitán domácího týmu je povinen kontaktovat kapitána týmu hostů a domluvit se na přesném termínu utkání. Pokud se nemůže kapitán domácího týmu dovolat kapitánovi týmu hostů, je povinen tuto skutečnost oznámit krajskému administrátorovi a to nejpozději pět dnů před datem na rozpisu. Pokud se tak nestane, kontumuje se zápas v neprospěch domácího týmu. Termín odehrání utkání lze odložit pouze ze závažných důvodů a musí být oznámen krajskému administrátorovi nejpozději pět dní před termínem utkání uvedeným v rozpisu. Ten posoudí vážnost situace a zadá pozdější termín pro odehrání tohoto utkání. Tento termín je nutné dodržet.

 

POVINNOSTI TÝMŮ

Povinností domácího týmu je zajistit a připravit podmínky pro odehrání utkání (volný herní stůl, rezervace pro hostující tým). Další povinností a zároveň předpokladem je dostavit se na utkání včas. Maximální čekací doba je 20 minut.

 

POVINNOSTI KAPITÁNŮ

Kapitán má právo jako jediný z týmu projednávat jakékoli neshody při utkání s kapitánem soupeřů nebo s rozhodčím (může být dodán, pokud se očekává dramatické utkání). Kapitáni mají povinnost si navzájem předložit ke kontrole zápis o utkání. Kapitán domácího týmu má povinnost ukládat zápisy pro případnou kontrolu (pokud se tak nestane, může nastat kontumace onoho utkání v neprospěch domácího týmu). Kapitáni mají povinnost dohlížet na regulérnost hry. Kapitán zodpovídá za ukázněné chování svých hráčů. Kapitán zodpovídá za ukázněné chování fanoušků svého týmu. Pokud se kapitán nemůže dostavit k utkání, má povinnost informovat svého zástupce.

 

POVINNOSTI HRÁČŮ

Hráči (včetně kapitána) mají povinnost na vyžádání kapitána soupeřů předložit platný registrační ligový průkaz. Hráči mají povinnost chovat se ukázněně a nevyvolávat zbytečné spory s protihráči. Hráči nesmějí během hry (kolem stolu) kouřit a telefonovat. Hráči nesmějí pokládat jakékoli předměty na herní stůl (ani pivo)! Další povinnosti hráčů vyplývají z ostatních bodů pravidel.

 

NASAZOVÁNÍ HRÁČŮ A STŘÍDÁNÍ

Ligovou soutěž týmů mohou hrát pouze registrovaní hráči příslušného týmu. Tyto hráče nasazuje kapitán po domluvě s týmem. Hráč, který je nasazen (hráč X), může být v průběhu utkání vystřídán hráčem střídajícím (hráč Y). Po tomto střídání již nasazený hráč (hráč X) nesmí být znovu vystřídán a hry se již aktivně neúčastní. Nově nasazený hráč (hráč Y) však může být znovu vystřídán. Pouze při hře čtyři proti čtyřem je pravidlo o střídání neplatné – to znamená, že se hry může zúčastnit jakýkoli registrovaný hráč příslušného týmu uvedený v zápise. Střídat se může pouze po odehrání sedmého a desátého zápasu. Střídání označit v zápise o utkání písmenem „S“. Při střídání je nutno dodržet označení hráče.

 

STYL A PRŮBĚH UTKÁNÍ

Minimálním počtem hráčů pro odehrání utkání jsou čtyři platně registrovaní ligoví hráči onoho týmu. Před začátkem utkání mají týmy deset minut času na přípravu a zapsání do zápisu o utkání. Utkání je zahájené ve chvíli, kdy je podán první míč na hrací plochu. Utkání obsahuje čtrnáct zápasů, které se odehrají podle určeného klíče a zápasy se mezi sebou nesmí prohazovat. Před startem každé části utkání si kapitáni předloží zápis o nasazení na další část utkání (1-7, 8-10, 11-14). Zápasy kromě jeden na jednoho se hrají na dva vítězné legy (2:0, 2:1, 0:2, 1:2) do sedmi gólů (minimální rozdíl výsledných gólů v legu je 1).

 

Zápas jeden na jednoho se hraje na jeden vítězný leg do sedmi gólů, nutno vyhrát o DVA góly. Před začátkem každého zápasu je povoleno krátké rozehrání, přesněji řečeno jedním nebo dvěma míčky, ale to záleží jen na domluvě samotných hráčů. Každý zápas začíná podáním rukou a výběrem strany domácím týmem. Vhozy platí střídavě tým domácích a tým hostů. Každý hráč je označen (domácí A-D, hosté 1-4).

 

Průběh utkání: AB – 12 CD – 34 jeden proti jednomu BC – 23 DA – 41 jeden proti jednomu čtyři proti čtyřem možnost střídání a provedení zápisu AB – 42 CD – 13 jeden proti jednomu možnost střídání a provedení zápisu BD – 34 AC – 12 jeden proti jednomu volné nasazení !! (možnost hrát v libovolném nasazení s ohledem na pravidla střídání a hraje se dva proti dvěma)

 

POZNÁMKA: V zápasech jeden proti jednomu musí nastoupit vždy jiný nasazený hráč (1, 2, 3, 4 - A, B, C, D), tyto zápasy se hrají na jeden vítězný leg, výhra o dva góly. Ve všech utkáních musí být odehrány všechny zápasy, i když už je jasné konečné vítězství jednoho z týmů. Zápasy se nesmí vzdávat z jiného, než náhlého závažného problému a v tomto případě musí být informován příslušný krajský administrátor. Odložení jakékoli části rozehraného utkání je nepřístupné. V případě poruchy hracího stolu má kapitán domácího týmu povinnost ihned informovat krajského administrátora pro povolení přerušení utkání. Pokud se ho nemůže dovolat, musí ho informovat pomocí SMS zprávy a má právo po domluvě s hostujícím kapitánem buď dohrát utkání na jiném stole, nebo přerušit. O dalším průběhu se musí poradit s krajským administrátorem.

 

ZÁPIS

Zápis o utkání provádějí společně kapitáni obou týmů. Nejprve zapíše kapitán domácích soupisku hráčů (A, B, C, D, náhradníci) a zápasy v první části utkání (1-7). Zápasy jeden proti jednomu označí písmenem nasazeného. Totéž provede kapitán hostí. Další části (8-10, 11-14) zapíší stejným způsobem. Střídání označí kapitán před daný zápas písmenem „S“. Na závěr utkání společně provedou zkontrolování výsledků, součet a zapsání bodů. Vše potvrdí svými podpisy. Kapitáni zodpovídají za správné provedení zápisu. (Možnost kontumace zápasů).

PO UKONČENÍ UTKÁNÍ KAPITÁN DOMÁCÍHO TÝMU POŠLE IHNED VÝSLEDEK UTKÁNÍ FORMOU SMS ADMINISTRÁTOROVI, ZÁPIS SI PONECHÁ. BODOVÁNÍ VÝSLEDKŮ V LIGOVÉ SOUTĚŽI Vítězný výsledek utkání se hodnotí 3 body. Remíza v utkání se hodnotí 1 bodem. Prohra utkání se hodnotí 0 body. V případě kontumace se utkání hodnotí: -3 body v neprospěch a 3 body ve prospěch. (skóre 0 : 14k) V případě vyřazení týmu ze soutěže jsou veškeré jeho utkání anulovány. V případě, že několik týmů získalo stejný počet bodů, rozhoduje se o jejich pořadí před PLAY OFF takto: 1. celkové skóre (vítězné – prohrané zápasy) 2. počet dosažených bodů ze vzájemných utkání 3. počet vyhraných vzájemných zápasů 4. počet prohraných vzájemných zápasů 5. počet vyhraných vzájemných legů 6. počet prohraných vzájemných legů 7. nové utkání 

 

VYŘAZENÍ TÝMU ZE SOUTĚŽE

Při třech po sobě jdoucích neodehraných utkáních je tým vyřazen ze soutěže. HOSTOVÁNÍ Každý tým 1. La Ligy má možnost před zahájením sezóny a v přestupovém období nahlásit na „HOSTOVÁNÍ“ 2 libovolné hráče 2. La Ligy, kteří se budou moci aktivně účastnit utkání daného týmu 1. La Ligy. S tímto rozhodnutím musí souhlasit kapitáni obou týmů. Hráči, kteří jsou na hostování, se neúčastní turnaje jednotlivců 1. La Ligy. Každé hostování na konci sezóny zaniká.

 

PŘESTUPOVÁ A PŘIHLAŠOVACÍ USTANOVENÍ

Přestupová období pro sezonu 2016 – 2017: 11. 12. 2016 - 2. 1. 2017 S přestupem člena musí souhlasit kapitáni i předsedové obou týmů. Při ukončení činnosti člena v týmu je tato osoba jeden rok od nahlášení ukončení činnosti na organizační výbor v „ ochranném období “ (tzn., že se nemůže zaregistrovat v žádném jiném týmu). Člen kteréhokoli týmu La Liga Revolta nebo osoba v „ ochranném období “ nemůže zaregistrovat žádný nový tým. Nový člen je přihlášen do soutěže v okamžiku předání vlastní fotografie a registračního poplatku administrátorovi.

 

HERNÍ PLÁN SOUTĚŽE - Základní část (dle rozpisu utkání 1. La Liga) - BARÁŽ (1. a 2. La Liga) - PLAY OFF PLAY OFF

Po ukončení základní části postupuje 8 nejlepších týmů do PLAY OFF.

 

ČTVRTFINÁLE

Skupina A první s osmým (1 : 8) Skupina B druhý se sedmým (2 : 7) Skupina C třetí se šestým (3 : 6) Skupina D čtvrtý s pátým (4 : 5) Čtvrtfinále se hrají na dvě vítězná utkání. První utkání se odehraje na domácím hřišti týmu, lépe umístěného v základní části soutěže. Další utkání na hřišti soupeře. Případné rozhodující utkání se odehraje na hřišti prvního utkání.

 

SEMIFINÁLE

Skupina I první se čtvrtým (1 : 4) Skupina II druhý s třetím (2 : 3) Semifinále se hrají na dvě vítězná utkání. První utkání se odehraje na domácím hřišti týmu, lépe umístěného v základní části soutěže. Další utkání na hřišti soupeře. Případné rozhodující utkání se odehraje na hřišti prvního utkání.

 

SUPERFINÁLE

Vítěz skupiny I : vítěz skupiny II Finále se hraje na jedno speciální utkání. Utkání se odehraje na neutrálním stole během slavnostního zakončení sezóny. Místo a styl utkání určí organizační výbor před finálovým utkáním. Všechna utkání PLAY OFF se odehrají dle pravidel základní části. Pouze ukončení utkání proběhne automaticky, pokud je jasně rozhodnuto (tj. při dovršení osmi vyhraných zápasů jednoho z týmů). Celkovým vítězem 1. ligové soutěže La Liga Revolta se stává vítěz PLAY OFF.

 

HERNÍ PLÁN SOUTĚŽE - Základní část (dle rozpisu utkání 2. La Liga ) - PLAY OFF - BARÁŽ (1. a 2. La Liga)

 

PLAY OFF

Po ukončení základní části postupují 4 nejlepších týmy do PLAY OFF.

 

SEMIFINÁLE

Skupina A první se čtvrtým (1 : 4) Skupina B druhý se třetím (2 : 3) Semifinále se hrají na dvě vítězná utkání. První utkání se odehraje na domácím hřišti týmu, lépe umístěného v základní části soutěže. Další utkání na hřišti soupeře. Případné rozhodující utkání se odehraje na hřišti prvního utkání FINÁLE vítěz Skupiny A : vítěz Skupiny B Finále se sehraje na dvě vítězná utkání. První utkání se odehraje na domácím hřišti vítěze skupiny A. Další utkání na hřišti soupeře. Případné třetí utkání se odehraje na neutrálním stole. Utkání o třetí místo se odehraje na jedno vítězné utkání na neutrálním stole.

 

BARÁŽ

Po ukončení základní části 1. La Ligy a play off 2. La Ligy vstupují do baráže o udržení dva poslední týmy z 1. La Ligy a o postup třetí a čtvrtý tým z 2. La Ligy. Termíny odehrání baráže určí o.v. La Liga. Baráž se odehraje na dvě vítězná utkání dle klíče: 9. umístěný (1. La Liga) - 4. umístěný (2. La Liga) 10. umístěný (1. La Liga) - 3. umístěný (2. La Liga) 1. utkání baráže se odehraje na stolech týmů 2. ligy 2. utkání baráže se odehraje na stolech týmů 1. ligy Případné 3. utkání se odehraje na neutrálním stole (určí o. v. La Liga)

 

Všechna utkání PLAY OFF a BARÁŽE se odehrají dle pravidel základní části. Pouze ukončení utkání proběhne automaticky, pokud je jasně rozhodnuto (tj. při dovršení osmi vyhraných zápasů jednoho z týmů). Vítěz a druhý umístěný v 2. La Lize postupují přímo do 1. La Ligy.

 

UKONČENÍ SEZÓNY

Po odehrání ligových soutěží, budou zhotoveny statistiky a týmy budou právoplatně odměněny. Tyto odměny budou vyhlášeny a předány před začátkem další ligové sezony. 

webdesign Hejkalsystem Anawe